מדיניות החזרת מוצרים

 

א.ת שפירא השקעות בע”מ ח.פ. 514865187 מתחייבת למסחר הוגן ועמידה בתנאי כל דין.

כל רוכש באתר אנטונים ישראל רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

יובהר כי כל הוראת ביטול מטעם המזמין באתר, בין אם מדובר בביטול רכישה עקב פגם או אי-התאמה ובין אם לאו, תעשה בכתב במשלוח פניה כתובה לאנטונים ישראל רח’ רבקה גובר 7/38 פתח-תקווה. לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של אנטונים ישראל בטלפון מס’ 03-5224052.

 

 

ביטול רכישה עקב פגם או או אי-התאמה

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר המוצר שונה מהמוצר שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.

 

ביטול שלא עקב פגם או אי-התאמה

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה כאמור לעיל, תחזיר א.ת שפירא השקעות בע”מ ח.פ. 514865187, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה תשלום ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

הלקוח מחויב להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש לאנטונים ישראל או למען אחר שיימסר לו, הכל לפי שיקול דעתה של אנטונים ישראל. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה שהמזמין פתח את אריזתו המקורית של המוצר ו/או עשה בו שימוש.